شفاف ترین و سخت ترین بدنه چینی در دنیا (FDC)12 نفرهیک ❤️